Tuesday, September 24, 2013

Dogme dansk

Kroniken Dogmedansk er fra Politiken, udgivet søndag den 5 september 1999, og er skrevet af Kirsten Rask. Her kommer sprogforskeren Kirsten Rask frem med sin mening om brugen af det danske sprog, og især vores vilje til at låne engelske udtryk. Hun er ikke glad for udviklingen omkring brugen af engelske låneord, og via sine ti dogmer fremlægger hun nogle retningslinier, som hun tror ville kunne hjælpe med til at bevare det gode danske sprog. Først og fremmest skriver Kirsten Rask om virksomheder, steel og hjemmesider, der vælter sig i engelske slogans. Citat (s.9 li.63) Gilette-The Best A piece layabout Get. Hun mener, at disse firmaer er underlødige, idet de ikke er opfindsomme nok til at finde et godt slogan på dansk. Bagefter forklarer hun, at grunden til dette er, at det lyder smartere i danske ører, fordi vi ser op til de retentivity lande og har dem som forbillede. Hun mener ikke dette er forkert, men blot at vi selv påfører os et handicap idet vi naturligvis udtrykker os bedst og mest nuanceret på vores modersmål. Ikke bare vores skriftlige udfoldelser bliver begrænset på denne måde. Ved indlæring via udenlandske bøger ligger engelsk på en tredje plads efter norsk og svensk, og på den måde gør vi det igen lidt sværere for os selv.
bestessaycheap.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Det er et problem at der, indenfor for specialiserede wear out områder, ikke findes nok materiale på modersmålet og ellers kvalificerede oversættere. Her mener Kirsten Rask dog, at vi et langt stykke hen ad vejen kunne rede den hjem ved bedre udnyttelse af vores nordiske sprogfællesskab, citat (sp.4 li. 97) Det nordiske sprogfællesskab bør udnyttes fuldt ud i alle faglige sammenhænge. En m! ulighed Kirsten Rask beskriver, i forbindelse med bevarelsen af det danske sprog, er at nytænke begreberne. Her gælder det ikke om, direkte at oversætte... If you want to get a full essay, order it on our website: BestEssayCheap.com

If you want to get a full essay, visit our page: cheap essay

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.